Myrkytysten takia neljään huoneistoon levinneestä ludeongelmasta lämpötorjunnalla kerralla eroon

Syyskuussa 2015 yhdessä helsinkiläisen taloyhtiön huoneistossa ilmeni ludeongelma. Yksittäistä ludengelmaa lähdettiin alkuun ratkomaan myrkytyksillä. Myrkytykset kuitenkin johtivat parin viikon aikana ongelman leviämiseen myös kolmeen muuhun rapun huoneistoon.

“Lisäksi talo on vanha ja seinien välissä tilaa on liikkua, joka tekee ongelmasta helpon levitä”, lisää eräs ongelmaan osalliseksi joutunut taloyhtiön osakas. Luteet olivat levinneet rakenteita pitkin sekä seinänaapuriin että ylempään kerrokseen.

Tilanne taloyhtiössä oli erittäin vakava, ja vaati kokonaisvaltaista ja koordinoitua luteiden lämpötorjuntaa.   

Tilanteen vakavuudesta huolimatta ludeongelman hävittäminen alkoi tehokkaasti. “Homma lähti itseohjautuvasti liikkeelle, naapureita oli informoitu ihan hyvin ja tarkastettukin”, kertoo kohteen isännöintiä hoitava Timo Käiväräinen SKH-Isännöinnistä.

Koska tilanne oli levinnyt useaan huoneistoon, kaikki rapun huoneistot tarkastettiin yleisiä tiloja myöten. Näin lämpötorjunta pystyttiin mitoittamaan koko taloyhtiön ludeongelmaa vastaavaksi.

“Asiantuntevan oloista porukkaa sekä tarkastuksen että torjunnan aikana”, arvioi taloyhtiön asukas. “Näytti siltä, että toimet tehtiin tarkasti eikä vähän sinnepäin”, hän jatkaa.

Neljän huoneiston lämpötorjunta suoritettiin kahdessa päivässä. “Tavarat kestivät hyvin lämpöä. Kosmetiikat vein vain pois ennen lämpötorjuntaa”, kuvailee yksi ongelmaan osalliseksi joutunut asukas.

Miten toimimme?

Systemaattinen kartoitus

Kartoitimme kaikkien uhri-asukkaiden, isännöitsijän ja naapurien kanssa yhdessä tilanteen. Tarkastimme myös koko taloyhtiön yleisiä tiloja myöten. Tavoitteena oli tunnistaa ongelmahuoneiden ketju, ja mitoittaa lämpötorjunta sen mukaisesti. Kaikki lämpötorjuntaa valmistelevat asukkaat saivat myös selkeät esivalmisteluohjeet torjuntaa varten.

Puhdas lämpötorjunta

Infestoituneiden ongelmatilojen lämpötila nostettiin turvallisesti vähintään 52 °C tappolukemaan, tappaen kaikki luteet munasta aikuiseen. Koska kuuma lämpö kohoaa ylös, torjunnat aloitettiin alakerrasta ja lopetettiin yläkerran huoneistoihin. Tämä edesauttoi luteiden hävittämisen kaikista rakenteista.

Tyhjentävä raportointi

Torjunnan jälkeen kaikki lämpötorjuttujen huoneistojen asukkaat ja isännöitsijä saivat tyhjentävän raportin tehdyistä toimenpiteistä. Koska ongelma oli levinnyt neljään huoneistoon, ja kohteissa oli aiemmin myrkytetty, kaikki osapuolet saivat myös tarkat jälkitarkkailuohjeet.

Lämpötorjuntojen jälkeen ei taloyhtiössä ole enää ludeongelmaa nähty. “Koko tapauksen on jo ehtinyt unohtaa!”, toteaa yksi luteiden uhri naurahtaen.

Isännöitsijän mielestä ratkaisu tuntui toimivan hyvin. “Asukkaiden mielestä torjunta oli vaivatonta, fiksua ja nopeata. Viihtyvyys säilyi, kun ei tarvinnut myrkkyjen keskellä elää”, arvioi Käiväräinen.

Mutta mitä jos ludeongelmaa esiintyisikin muissa isännöitävissä kohteissa? “Ensimmäisenä teille soittaisin”, ilmoittaa Käiväräinen.